Áo yếm.F.Nữ.Kèm khuyên tai
Bra.F.Nữ.Đá hạt lựu
Giày.F.Nữ.Cài sau
Giày.F.Nữ.Buộc dây.
Giày..Nữ.Một quai