Sơ mi Cổ đức da báo
Sơ mi Croptop không cổ
Sơ mi Croptop tay bồng
Sơ mi Nữ Dài tay thêu hoa hồng
Áo Peplum cổ lệch
Áo Hai dây tay bồng
Áo Peplum lệch vai
Áo Peplum hai dây

Áo Peplum hai dây

500,000₫

Áo BLF Nhún ngực tay xòe
Áo EDV Đính cúc phối ren
Áo EDV Peplum tay bồng
Sơ mi.C.Nam.Thêu chữ VLT
Sơ mi.C.Nữ.Thêu chữ VLT
Áo dài.F.Nữ.HNX.Ren cúc cổ
Áo dài.F.Nữ.HNX.Nhung tay lửng
Áo dài.F.Nữ.HNX.Nhung tay bồng
Áo dài.F.Nữ.HNX.Gấm in cô gái
Áo dài.F.Nữ.HNX.Gấm in hoa sen
Áo.C.Nữ.Len trễ vai
Sơ mi.C.Nữ.MFC.Cổ vuông chun eo
Sơ mi.C.Nữ.OFN.Dập ly
Sơ mi.C.Nữ.OFN.Tay dây rút
Sơ mi.C.Nữ.OFN.Cổ tàu
Sơ mi.C.Nữ.Xẻ tay