Váy.P.Nữ.Tay lửng đính đá tua rua
Váy.P.Nữ.Cúp ngực kèm tùng
Váy.P.Nữ.Cổ yếm xẻ đùi đính kết
Váy.P.Nữ.Đính kết dài tay dáng xòe.Be