Áo vest.C.Nữ.DLD.Dài tay đen trắng
Áo vest.C.Nữ.TSC.Dài tay viền lưới
Vest.C.Nữ.TSC.Dài tay viền ren
Áo vest.C.Nữ.MFC.Dài tay da báo
Áo vest.C.Nữ.Cổ vuông tay bồng
Áo vest.C.Nữ.FW8.Cổ trắng phối lông
Áo vest.C.Nữ.FW8.Dáng suông họa tiết
Áo vest.C.Nữ.FW8.Tay bồng
Áo vest.C.Nữ.FW8.6 khuy gấu xòe
Áo vest.C.Nữ.FW8.Dài tay 6 khuy
Áo vest.C.Nữ.FW8.Dáng dài HT mắt
Áo vest.F.Nữ.Vải tweed hai túi trước
Áo vest.F.Nữ.Cổ pha đen.