Áo dài KIE Tay nơ đính ngọc
Áo dài KIE Tay bồng đính hạt
Áo dài KIE Voan tay bèo
Áo dài KIE Tơ tay bồng
Áo dài KIE Voan cổ lệch
Áo dài KIE Gấm cổ tròn
Áo dài KIE Gấm khoét ngực
Áo dài.F.Nữ.Ren đính hoa ngực