Áo dài.F.Nữ.HNX.Voan phối ren
Áo dài.F.Nữ.Gấm in hoa tay
Áo dài.F.Nữ.Ren đính hoa ngực và tà
Áo dài.F.Nữ.Ren đính hoa eo
Áo dài.F.Nữ.Tay lửng đính hoa eo
Áo dài.F.Nữ.Ren đính hoa ngực