Váy PEA Cúp ngực bèo tầng
Váy PEA Nhũ bóng nhún ngực
Váy PEA Cúp ngực chân xòe
Váy Sát nách xẻ trước
Váy Hở vai nhún thân
Váy REF Hai dây xẻ đùi lấp lánh
Váy Lụa hai dây xẻ đùi
Váy REF Tay bồng xẻ chéo
Váy BLF Cổ vuông chân xòe
Váy BLF Tay bồng đính hoa eo
Váy BLF Cổ V tay xòe
Váy EDV Hở vai phối ren
Váy Tay nơ chân xòe
Váy EDV Trễ vai nhún ngực
Váy EDV Tay chun đính cúc
Váy EDV Trễ vai phối ren
Váy NGC Voan bèo dập ly
Váy EDV Cổ vuông xẻ đùi
Váy EDV Cúp ngực khuy thân
Váy NGC Voan tầng nhún ngực
Váy EDV Nhún thân đính cúc
Váy NGC Hở vai bèo

Váy NGC Hở vai bèo

1,650,000₫

Váy EDV Tay bèo nhún thân
Váy EDV Body nhún thân