Quần EDV Quần dáng suông
Quần EDV Quần shorts
Quần EDV Quần ống suông
Quần.C.Nữ.FW8.Ống đứng
Quần.C.Nữ.Gấu bản to
Quần.F.Nữ.Cạp chun đan dây hai bên
Quần bò.C.Nữ.ống loe.Xanh navy