Áo dài KIE Tay nơ đính ngọc
Áo dài KIE Tay bồng đính hạt
Áo dài KIE Voan tay bèo
Áo dài KIE Tơ tay bồng
Áo dài KIE Voan cổ lệch
Áo dài KIE Gấm cổ tròn
Áo dài KIE Gấm khoét ngực
Áo dài.F.Nữ.HNX.Voan tay lửng
Áo dài.F.Nữ.HNX.Gấm in cô gái
Áo dài.F.Nữ.Ren đính hoa ngực
Áo dài.F.Nữ.Gấm in hoa
Áo dài.F.Nữ.Thêu hoa ngực.
Áo dài.F.Nữ.Tay lửng HT hoa thêu ngực.
Áo dài.F.Nữ.Tay lửng HT hoa hồng
Áo dài.F.Nữ.Tay lửng HT hoa đào.
Áo dài.F.Nữ.Phối quần ren
Áo dài.F.Nữ.Dài tay thêu hoa ngực
Áo dài.F.Nữ.Dài tay HT cành đào trắng
Áo dài.F.Nữ.Dài tay HT môi