Bikini.F.Nữ.Đan dây hông
Bikini.F.Nữ.Dáng liền HT hoa lá
Bikini.Nữ.Nữ.Đan dây hông.
Bikini.F.Nữ.BSC.Pha lưới
Bikini.F.Nữ.Liền mảnh dây ngang ngực
Bikini.F.Nữ.Dáng liền chấm bi.
Bikini.F.Nữ.Cổ yếm buộc dây.
Bikini.F.Nữ.Cài lưng phối dây chéo