Chân váy LGR Lưới 2 tầng
Chân váy VDM Lưới dáng suông
Chân váy BLF Dáng xòe đính hoa
Chân váy BLF Dáng dài đính hoa viền ren
Chân váy Bút Chì Xẻ Trước
Váy Hai Dây Cài Khuy Hông