Jumpsuit.F.Nữ.BSC.Ren eo viền ngực
Bikini.F.Nữ.BSC.Dáng liền dây lưng
Jumpsuit.F.Nữ.Dài tay đính kim sa.
Bodysuit.F.Nữ.Ren tay bèo
Bodysuit.C.Nữ.Ren hông