Váy Hở vai nhún thân
Váy REF Hai dây xẻ đùi lấp lánh
Áo Hai dây tay bồng
Váy Lụa hai dây xẻ đùi
Váy NGC Cổ V viền ren